Loading...

Hac

2019 YILI HAC ORGANIZASYONU

2019 HAC TAKVİMİ:

1. Müracaatlar 22 Mart 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Hac farizasını yerine getirmek isteyen her hacı adayı kendi Ataşelik bölgesinde bulunan Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezine veya en yakın DİTİB’e bağlı cami derneğine giderek, din görevlisine veya dernek başkanına kaydını yaptırabilecektir. Görevli tarafından kaydı yapılan hacı adayı, posta yoluyla gönderilecek olan 2019 yılı Hac Müracaat Formu ile diğer gerekli evrakı 17 Mayıs 2019 tarihine kadar kaydını yaptırdığı dernek görevlisine teslim edecek veya en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gerekli evrakları Hac ve Umre Merkezi Köln’e ulaştıracaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı doğabilecek sıkıntılardan Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

2. Türk kökenli Alman vatandaşlarının kayıtları 15.04.2019 tarihinden itibaren verilen bilgi doğrultusunda alınabilecektir.

3. Suudi Arabistan Hac Bakanlığınca 2018 yılı itibariyle, hac ve umre organizasyonu kapsamında Almanya’dan vize talebinde bulunan tüm hacı adayları için parmak izi şartı getirilmiştir. Yaşları 6 ila 80 olan tüm hacı adaylarının vize müracaatı öncesinde tarafımızdan alınacak randevu sonrası belirtilen adreste (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Münih) parmak izi vermeleri gerekecektir. Türkiye kontenjanından yararlanacak Almanya oturumu olmayan hacı adayları ve belirtilen yaş aralığına girmeyenler bu uygulamadan muaftır. Parmak izi vermeye gidecek hacı adaylarımız, mutlaka Pasaport ve oturum kartının aslını beraberinde götüreceklerdir.

4. Son 5 yıl içerisinde hacca gidenlerden Suudi Arabistan makamlarınca 500 Euro ek ücret talep edilmektedir. 5 yıl içerisinde tekrar hacca gitmek isteyen hacılarımız, Hac ücretine ek olarak 500 Euro ödemek zorundadır.

  Hac kontenjanının dolmasından sonra vefat veya vazgeçme gibi sebepler ile müracaat sayısında eksilme meydana gelmesi halinde müracaat sırası dikkate alınacaktır. Kontenjan sayısına göre yedek listede yer alan hacı adaylarına yazılı veya telefon ile Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Köln tarafından bilgi verilecektir.

5. Bu yıl hacca gidecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 24 - 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında, dönüşler ise takriben 22 - 25 Ağustos 2019 tarihleri arasında olacaktır.

6.'Kısa Süreli Tip' Hac Organizasyonu ile hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının Suudi Arabistan’a intikalleri takriben 03 - 04 Ağustos 2019, dönüşleri ise takriben 18 - 19 Ağustos 2019 tarihleri arasında olup, ‘Kısa Süreli Tip’ uçuşu seçen hacı adaylarının gidiş ve dönüşleri sadece Frankfurt havalimanından olacaktır.

7. Hacca gidecek hacı adaylarına kafilelere göre oluşturulacak hareket tarihleri ve uçuş programları mektupla bildirilecek, bu konuda internet üzerinden veya Ataşelik ile Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezlerinden de bilgi alınabilecektir. Hacı adaylarının kaydı yapılırken mutlaka kendilerine ait cep telefonu numaraları ve e-mail adresleri sisteme geçilecektir. Kayıt esnasında din görevlisi veya dernek başkanı kendilerine ait telefon numaralarını, bulundukları derneğin numaralarını ya da dernek adreslerini yazmayacaktır. Böylece doğrudan ulaşılması ve güncel bilgilerin daha hızlı bir şekilde kendilerine aktarılması sağlanacaktır.

8. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kontenjan verilmesi halinde organizasyonumuz ile hacca gidecek Almanya oturumlu hacı adaylarımızın Almanya’da oturumu olmayan 1. ve 2. derece akrabalarını da beraberlerinde hacca götürebilmeleri için Türkiye’deki yakınlarının mutlaka;

    a) Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu’na kayıt yaptırmış olmaları,

    b) Daha önce hiç hacca gitmemiş olmaları,gerekmektedir.

    c) Almanya’dan müracaat edip Türkiye’deki birinci derece (anne, baba, eş ve çocukları) ve ikinci derece (büyükbaba/dede, büyükanne/nine, torun ve kardeş) akrabasını hacca götürmek isteyen hacı adaylarının da mutlaka söz konusu yakınlarının yanında hacca gitmesi gerekmektedir. Hastalık, kaza vs. önceden bilinemeyen ve belli olmayan durumlar haricinde, kaydını yaptıktan sonra iptal eden hacı adaylarının Türkiye’deki yakınlarının da kayıtları geçersiz sayılacaktır.

Bu şartları yerine getirmeyen müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Not: Söz konusu kontenjan sadece Almanya’dan hacca giden vatandaşlarımızın Türkiye’deki yakınları içindir. Türkiye kontenjanı sınırlı olduğu için kayıtlar müracaat tarihi esas alınarak işleme alınacaktır. Türkiye’den katılacak olan ve Almanya oturumu olmayan hacı adaylarının kayıtları oturumu varmış gibi işleme alınmayacaktır. Oturumu olmadığı halde oturumu varmış gibi kayıt edilen hacı adaylarının kayıtları tespit edildikten sonra geçersiz sayılacaktır.

1. Müracaatlar 22 Mart 2019 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında ataşelik hizmet bölgelerinde oluşturulan Bölge Hac ve Umre Kayıt Merkezleri ile DİTİB’e bağlı cami derneklerinde belirlenen görevliler tarafından ön kayıt uygulaması şeklinde yapılacaktır. Her görevli, kayda başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere www.ditib-hac.eu adresine girip kendi bilgilerini (Ad, Soyad, Mail, Telefon, Dernek vs.) tamamlayarak kullanıcı kaydını oluşturduktan sonra mailine gelen linki açmalıdır. Link açıldıktan sonra Hac ve Umre Merkezi Köln tarafından yetkilendirme işlemi yapılacaktır. Yetkilendirme işlemi tamamlanan görevli, www.ditib-hac.eu adresine tekrar girerek kendi oluşturmuş olduğu şifresiyle kayıt işlemine başlayabilecektir.

2. Hac müracaatında bulunan hacı adaylarımız, dernek görevlisi tarafından doldurulup çıktısı alınan Müracaat Formunu imzalayarak, her kayıt sahibine otomatik olarak bilgisayardan verilen kayıt numarası ile 2000 Euro ön kayıt ücretini kayıt tarihi itibariyle beş iş günü (bir hafta) içerisinde ilgili hesaba yatıracaklardır. Söz konusu ücretin yatırılması ile ön kayıt yapılmış sayılacaktır. Kayıt ücretinin yatırılmadığı başvurular ise işleme alınmayacaktır.

3. Kayıt yapan görevli her hacı adayını ayrı ayrı kaydedecek ve kaydı yapılan kadın hacı adaylarına refakat edecek akrabalarının kayıt numarası, ad ve soyadları, akrabalık dereceleri mutlaka Refakatçi kısmında belirtilecektir. Online yapılan hac kaydının geçerli olabilmesi için Hac Kayıt Formu‘nun doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı olmasından dolayı oluşabilecek aksaklıklardan (vize alınamaması ve gruptan ayrılma gibi) müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

4. Kaydı yapılan hacı adayları Müracaat Formunu imzaladıktan sonra aşağıda açıklanan belgeler ile birlikte yine aynı DİTİB derneğine 17 Mayıs 2019 tarihine kadar evrakları teslim edeceklerdir.

5. Gerekli evrakları herhangi bir sebeple 31 Mayıs 2019 günü mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi Köln’e teslim etmeyen hacı adaylarının müracaatları geçersiz sayılacaktır. (Köln Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi ile görüşerek mazeretleri kabul edilen hacı adayları hariç).

6. Gönderilen evrakların takibatının kolaylıkla sağlanabilmesi için iadeli taahhütlü (Einschreiben) gönderilmesi gerekmektedir. Bu sayede hacı adayları, evrakın tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını kargo şirketinin web sitesinden kendilerine verilen takibat numarasıyla görebileceklerdir.

1. Tarafımızdan randevusu alınan her hacı adayı için, parmak izi verdiğine dair VFS Tasheel şirketi tarafından verilen belgenin aslı,

2. Hac ve Umre Hizmetleri Merkezi tarafından gönderilen 2019 Hac Kayıt Kontrol Formu’nun imzalanmış aslı,

3. En az 10 Ağustos 2020’ye kadar geçerliliği olan ve 3 boş vize sayfası bulunan pasaportun aslı,

4. En az 10 Ağustos 2020’ye kadar geçerlilik süresi bulunan oturum kartının (Aufenthaltstitel) aslı,

5. Arkasına mutlaka ad-soyad ve Müracaat Formunun üzerinde bulunan kayıt numarasının yazılı olduğu 1 adet biyometrik fotoğraf,

6. Almanya’daki doktor tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş menenjit (Meningokokken) aşısının yapıldığını gösteren sarı renkli aşı karnesinin (Impfbuch) aslı (bu şart Türkiye’de ikamet eden hacı adayları için geçerli değildir).

Not:   Suudi Arabistan Krallığı Berlin Büyükelçiliği vize işlemlerince Menenjit aşısının geçerlilik süresi 3 yıldır. Üzerinden 3 yıl geçmiş olan aşı karnesi kabul edilmemekte olup, yeniden yapılması gerekmektedir. Grip aşısı ise zorunlu değildir.

Hacı adayları Berlin (Tegel), Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Münih, Nürnberg, Stuttgart, İstanbul Atatürk, Sabiha Gökcen veya Türkiye’deki herhangi bir havalimanından uçacaklardır.

Uçuşlar gerekli hallerde Kayıt Kontrol Formu’nda belirtilen havalimanı dışındaki havalimanlarına da planlanabilecektir. Suudi Arabistan’a gidişler hac öncesi Mekke’ye, dönüşler ise hac sonrası Medine’den olacaktır. Hacı adayları Medine’de 3 ila 5 gün arası konaklayacaklardır.

Binadaki ikamet durumu genelde oda sistemine uygun olup, asansör sayısı ve ortak kullanım mekanları hacı sayısına göre yeterlidir. Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziye’de veya Büyük Harem’e en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda, uçak programına uygun olarak konaklama sağlanacaktır. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve öğle kumanyası olmak üzere 3 öğün yemek tabldot usulüyle ikram edilecektir.

UÇUŞ ŞEKİLLERİ

1. Direkt Uçuşlar

Uçağa gidişte sadece Almanya’dan binecek ve dönüşte yine sadece Almanya’da inecek hacı adayları bu uçuş şeklini seçeceklerdir. Ancak, IATA (uluslararası sivil havacılık kurumu) kuralları gereğince bulunduğumuz ülke Almanya’dan Suud Havayolları ve Alman Havayolları dışındaki uçak şirketleri (Türk Hava Yolları gibi), Almanya’dan direkt uçuş yapamadıkları için bu şirketler ikinci bir ülkeye iniş-kalkış yapmak zorunda olduklarından dolayı uçuşlar aktarmalı olacaktır.

2. Bağlantılı Direkt Uçuşlar

Bu uçuş şekli Almanya oturumu olan ve Türkiye’de bulunan akrabaları ile birlikte gitmek isteyen hacı adayları içindir. Hacı adaylarının güzergahları;
Gidiş: Almanya – Türkiye (İstanbul Atatürk veya Sabiha Gökçen Havalimanı) – Suudi Arabistan
Dönüş: Suudi Arabistan – Türkiye (İstanbul Atatürk veya Sabiha Gökçen Havalimanı) – Almanya

3. Müddetli/ Süreli Uçuşlar (Yeni Uçuş Şekli!)

Gidişte uçağa Almanya’dan binip Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönüşte Türkiye’de kalmak isteyen hacı adayları, kayıt esnasında Almanya’ya kesin dönüş tarihini bildirmek şartıyla bu uçuş şeklini tercih edebileceklerdir. Kayıt esnasında dönüş tarihini bildirmeyen hacı adaylarının biletleri Almanya dönüşlü olarak kesileceği için, Suudi Arabistan dönüşü Türkiye’de kalan hacı adaylarının Almanya dönüş bileti olmayacaktır. Kayıt esnasında Almanya’ya dönüş tarihini bildiren hacı adaylarının Suudi Arabistan dönüşü Türkiye’de kalacakları süre 6 ayı geçmeyecektir. 6 ay içerisinde kullanılmayan biletler geçerliliğini yitirecek ve herhangi bir iade yapılmayacaktır.

4. Bağlantılı İstanbul Uçuşları

Almanya’dan yakını (anne, baba, eş ve çocuklar gibi) ile hacca gitmek isteyen vatandaşlar, uçağa sadece İstanbul Havalimanından binip dönüşte yine sadece İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Almanya bağlantıları (yakını) bulunmaktadır.

5. Bağlantısız İstanbul Uçuşları

Türkiye‘de ikamet eden vatandaşlar, uçağa sadece İstanbul Havalimanından binip dönüşte yine sadece İstanbul Havalimanında ineceklerdir. Bu uçuş tipini seçen hacı adaylarının gidişte veya dönüşte Almanya bağlantıları (yakını) bulunmamaktadır.

6. Kısa Süreli Uçuşlar

Bu uçuş şeklini tercih eden hacı adayları sadece Frankfurt havalimanından uçacaklar ve yine sadece Frankfurt havalimanına döneceklerdir. Hacı adaylarımız, diğer havalimanlarına olduğu gibi bu havalimanına da ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlamaları gerekmektedir. Bu uçuş tipinde kontenjan sınırlı olduğundan müracaat tarihi sırasına göre kayıt yaptıran kişiler sıra ile kabul edilecek yedekte kalanlar ise, yer açılması durumunda kesin kayıt yaptırabileceklerdir.

Not:

Hacı adayları hangi havalimanından Suudi Arabistan’a intikal ederlerse, dönüşte yine aynı havalimanına inmek zorundadır. Aynı dernekten kayıt olup birlikte gitmek isteyen hacı adayları aynı uçuş tipini seçmek zorundadırlar. Farklı uçuş şekli seçen hacı adayları aynı uçakta yer almaları mümkün olmayacaktır.
HAC ÜCRETLERİ 2 Kişilik Oda 3 Kişilik Oda 4 Kişilik Oda
Almanya'dan 5.850 € 5.150 € 4.700 €
İstanbul'dan 5.750 € 5.050 € 4.600 €
Kurban bedeli hac ücretine dahildir.