HACCIN Farzları

Haccın farzları, birisi şart ikisi rükün olmak üzere üçtür :

İhrama girmek (şarttır),
Arafatta vakfe,
Ziyaret tavafı.